Khirjoe's Blog

April 7, 2010

SIRI 1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

Filed under: Uncategorized — khirjoe @ 1:14 pm

UNIT 2

TAJUK 3 : Mari ke Rumah Kawan

Halaman 12

HASIL PEMBELAJARAN

5.1 Aras 1 (ii) Membaca perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul (fokus sampingan).
2.1 Aras 1 (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul (fokus sampingan).
5.2 Aras 1 (i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul (fokus sampingan).

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KAEDAH/TEKNIK
Soal jawab, bercerita

AKTIVITI
1. Guru menunjukkan gambar-gambar rumah dan bersoal jawab dengan murid tentang rumah tersebut.
2. Guru meminta murid menyatakan jenis rumah yang didiami oleh mereka.
3. Membaca teks.
a. Guru membaca dan murid mendengar.
b. Guru membaca dan murid mengikut.
c. Murid membaca secara individu.
4. Murid diminta menceritakan rumah mereka kepada kawan-kawan.
5. Murid diminta mencari maklumat tentang bahagian-bahagian rumah dalam lembaran kerja yang bersesuaian.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Kemahiran berfikir: Menjana idea (aktiviti 1 dan 4)
Belajar Cara Belajar: (aktiviti 2 c dan 5)

BAHAN BANTU MENGAJAR
Gambar-gambar rumah.
Lembaran kerja yang bersesuaian.

SISTEM BAHASA
Kata nama am: Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat yang ditulis dengan huruf besar pada pangkal katanya.
Contohnya ialah rumah banglo, rumah rakit, rumah papan, rumah batu, rumah panjang, pondok, kondominium, rumah pangsa.

RUJUKAN
Penulis DBP. (2003). Kamus KBSR Dewan Bergambar Edisi Kedua. Kuala Lumpur: DBP.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: