Khirjoe's Blog

April 7, 2010

SIRI 3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

Filed under: Uncategorized — khirjoe @ 1:49 pm

UNIT 3

TAJUK 3 : Cerita Datuk

Halaman 16

HASIL PEMBELAJARAN
1.2 Aras 2(ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.
2.1 Aras 3(i) Bercerita tentang sesuatu perkara berasaskan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul.
5.2 Aras 3 (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KAEDAH / TEKNIK

Sumbang saran, bercerita

AKTIVITI
1. Guru menunjukkan gambar aksi orang sedang bercerita.
2. Guru menunjukkan gambar anjing, kucing, tikus.
3. Guru bertanya kepada murid sekiranya ada yang tahu tentang cerita anjing, tikus dan kucing. Pada kebiasaannya, anjing bermusuh dengan kucing. Kucing juga bermusuh dengan tikus.
4. Membaca teks.
a. Guru membaca, murid mendengar.
b. Guru membaca, murid mengikut.
c. Murid membaca secara individu.
5. Pada halaman 16, guru meminta murid membuat jangkaan peristiwa yang akan terjadi pada halaman 17.
6. Guru mengedarkan borang untuk murid menyusun cerita mengikut urutan.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Kemahiran berfikir : Menjana idea (aktiviti 2, 5 dan 6).
Belajar Cara Belajar : (aktiviti 4 c).

BAHAN BANTU MENGAJAR
Gambar orang tua sedang bercerita.
Gambar-gambar haiwan.
Buku-buku cerita tentang haiwan.

SISTEM BAHASA
Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, binatang dan benda.
Kata kerja: mengejar, menangkap, masuk, meminta, mengerit.
Contoh: Ali mengejar kambing.
Loceng berdering.

RUJUKAN
Harun Mat Piah. (2003). Sastera Rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei. Kuala Lumpur: DBP.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: