Khirjoe's Blog

April 7, 2010

SIRI 4 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

Filed under: Uncategorized — khirjoe @ 1:56 pm

UNIT 4 : Haiwan

TAJUK 1 : Tempat Tinggal Haiwan

Halaman 18

HASIL PEMBELAJARAN
2.1 Aras 2 (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KAEDAH / TEKNIK
Soal jawab, bercerita


AKTIVITI

1. Guru menunjukkan gambar zoo dan haiwan dan bersoal jawab tentangnya.
2. Guru bertanya sama ada murid pernah pergi ke zoo.
3. Guru meminta murid yang pernah pergi ke zoo bercerita tentang pengalaman mereka.
4. Murid diminta mengecam haiwan yang terdapat dalam gambar.
5. Murid mencirikan haiwan itu.
6. Mencari maklumat tentang haiwan yang lain.
7. Melayari internet: http://www.animalplanet.net

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Kemahiran berfikir : Menjana idea (aktiviti 3)
Mencirikan (aktiviti 4)
Kemahiran Teknologi Maklumat : (aktiviti 6)

BAHAN BANTU MENGAJAR
Gambar-gambar haiwan.
Gambar-gambar tempat tinggal haiwan.
Kad imbasan (tempat tinggal haiwan dan gambar-gambar haiwan)
Radio kaset untuk memperdengarkan bunyi haiwan.

SISTEM BAHASA
Kosa kata : burung, monyet, katak, lembu, ikan, ular.


RUJUKAN

Abd. Khalid Md. Saad. (1999). Siri Haiwan Ternakan. Kuala Lumpur: DBP.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: