Khirjoe's Blog

April 7, 2010

SIRI 6 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

Filed under: Uncategorized — khirjoe @ 8:36 pm

UNIT 12 : Pelancongan

TAJUK 1 : Makan Angin

Halaman 57

HASIL PEMBELAJARAN
7.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca (fokus utama).
4.1 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan (fokus sampingan).

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KAEDAH / TEKNIK
Soal jawab, bercerita

AKTIVITI
1. Berbual-bual dengan murid sama ada mereka pernah pergi melancong bersama dengan keluarga.
2. Guru meminta murid menceritakan tempat yang pernah dilawat oleh mereka. Nyatakan ciri-ciri tempat tersebut dengan lebih meluas.
Sebagai contoh, Pulau Pinang. Minta murid nyatakan perkara-perkara dominan yang terdapat di Pulau Pinang seperti Bukit Bendera, Jambatan Pulau Pinang dan sebagainya.
3. Membaca teks.
a. Guru membaca dan murid mendengar.
b. Murid membaca mengikut guru.
c. Murid membaca secara individu dengan bimbingan guru.
4. Guru meminta murid menyenaraikan tempat-tempat peranginan yang diketahui. Sebagai contoh, Melaka, Port Dickson, Cameron Highlands dan sebagainya.
5. Guru meminta murid menamakan jalan-jalan yang terdapat dalam gambar.
6. Guru meminta murid menamakan tempat-tempat masyhur yang terdapat dalam gambar iaitu Menara Berkembar Petronas, Muzium Negara, Menara Kuala Lumpur.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Kemahiran berfikir : Menyatakan ciri (aktiviti 2)
Menyenaraikan (aktiviti 4 dan 5)

BAHAN BANTU MENGAJAR
Gambar-gambar tempat-tempat yang masyhur di negara kita.
Lembaran kerja yang bersesuaian.

SISTEM BAHASA
Kata nama khas: Proton Juara Menara Berkembar Petronas
Menara Kuala Lumpur Tugu Negara
Litar Sepang KLIA Taman Wetland


RUJUKAN

Penulis DBP. (2003). Kamus KBSR Dewan Bergambar Edisi Kedua. Kuala Lumpur: DBP.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: